Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
 

Prodávající

   Prodávajícím se rozumím majitel internetového obchodu firma PRO HUNTING, s.r.o. se sídlem Žernovice 22, 383 01 Prachatice, IČ: 281 04 200, DIČ: CZ28104200.

 

Kupující

   Kupujícím se rozumí fyzická (FO) a právnická (PO) osoba, která využívá služeb internetového obchodu PROHUNTING-SHOP.

 

Obchodní podmínky pro zákazníky podléhající občanskému zákoníku

   Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

   Objednávka je potvrzením kupní smlouvy, která vzniká v době převzetí objednaného zboží kupujícím.

   Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

   Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Platební podmínky, dodací lhůty, přepravné

   Platební podmínky a způsob dodání si kupující může vybrat před odesláním objednávky.

   Ceny dopravného jsou uvedeny v cenníku na www.prohunting-shop.cz

   Při výběru dopravy kurýrní službou na dobírku, kupující platí částku za zboží kurýrovi.

   Před odesláním objednávky je zákazník povinen si spočítat váhu jím objednaného zboží a sám si vybrat  jednu z možností dopravného.

   Prodejce si vyhrazuje právo poštovné změnit za podmíneky, že kupující nepravdivě či omylem chybně zvolí cenu dopravného.

   U objednávek o ceně převyšující 20.000,- Kč s DPH si prodávající vyhrazuje právo změnit dodavatelské a platební pdomínky, případně si vyžádat zálohu. Současně však o této změně je kupující okamžitě informován, přičemž může objednávku bez udání důvodů zrušit.

   V konečné ceně je již započítáno dopravné, balné i dobírečné.

   Dodací lhůty jsou různé pro různé zboží, maximálně do 15-ti pracovních dnů od převzetí objednávky.

 

Ochrana dat

   Provozovatel internetového obchodu www.prohunting-shop.cz se zavazuje, že získané osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

   Osobní údaje kupujícího budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

   Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.

 

Odstoupení od smlouvy, reklamace.

   Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

   Pokud se tak rozhodne, vrátí nepoškozené zboží pokud možné v původním obalu zpět pro rychlejší vyřízení pošlete doklad (fakturu).

   Po obdržení odstoupení od smlouvy prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží na účet, případně složenkou.

   Reklamované zboží je možno vrátit odesláním na adresu PRO HUNTING, s.r.o. se sídlem Žernovice 22, 383 01 Prachatice.

   Na výrobky kde je uvedena expirační doba se vztahuje záruční doba uvedená na obalu zboží.

   Na ostatní zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. 

   Reklamace bude vyřízená do 30 dnů od obdržení reklamace.

   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez závad.

   Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

   Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Závěrečná ustanovení

   Odesláním objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

   V případě, že kupující podléhá obchodnímu zákoníku (FO podnikající a PO), neplatí možnosti vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů. Vrácení a reklamace zboží se v tomto případě řídí obchodními vztahy podle obchodního zákoníku.

 

 Kontakt:

 mobil: +420 731 000 092

 e-mail: prohunting@email.cz

 web: www.prohunting-shop.cz