Automaty ve zkratce

Automaty jsou k dispozici v různých variantách a nabízejí mnohostranné využití nejen pro zvěř, ale i pro domácí zvířata. Jsou konstruovány jako snadno připojitelné ke dnu jakékoliv nádoby, sloužící jako zásobník, pomocí čtyř šroubů. Jako materiál na výrobu vnějšího pláště je použit buď tvrdý odolný plast, hliníkový plech a nebo plech z nerezové oceli.

Modely se světelným senzorem dávkují krmivo 2x denně při setmění a při svítání, ve zvoleném množství samostatně pro ranní i večerní krmení. Nastavením nulové dávky krmiva lze navolit i krmení pouze ráno nebo pouze večer.

Modely s programovatelným časovým spínačem mají nastavitelné různé kombinace dnů a časů. V podstatě jde navolit 6 různých časů pro každý den zvlášť, pro všední dny, všední dny + sobota, celý týden nebo samostatně víkend. Délka krmení se nastavuje vždy jedna a ta je pro všechna krmení stejná.

Způsob zakrmování je buď do kruhu o průměru cca 15 nebo 40 m, pouze v jednom směru do vzdálenosti cca 15 m nebo přes výstupní potrubí přímo pod automat, kde může být připojeno např. směrové potrubí zajišťující zakrmování do korýtka nebo krmení může být dávkováno přímo na zem.

K pohonu automatů jsou použity 6V nebo 12V elektromotory. Do standartní velikosti automatů, která je určena pro "normální " použití řadovými myslivci  při klasickém zakrmování na vnadišti nebo pro drobnochovatele domácího zvířectva, jsou osazeny 6V elektromotory, které plně postačují pro jejich bezproblémovou funkčnost. "Profi" XL automaty s použitím v provozně náročnějších podmínkách (obory, zájmové či farmové chovy,.....) jsou poháněny 12V elektromotory zajišťujícími dostatečnou výkonovou kapacitu.

Volitelným příslušenstvím automatu je akumulátor 6V/5Ah nebo 12V/7Ah, síťová nabíječka nebo solární panel na dobíjení akumulátoru. Podle intenzity zakrmování je akumulátor schopen na jedno nabití vydržet i 3 měsíce (krmení 2-3 x denně po dobu cca 5-10 sec., kdy je zakrmeno cca 0,75-1,5 kg zrna na jedno krmení) bezúdržbového provozu vyjma doplňování jádra.