Automaty - tipy a rady

 

Princip fungování automatu

Vlastní automat slouží pouze k dávkování krmiva, proto je potřeba automat uchytit či jinak napojit k zásobníku krmiva, ze kterého bude krmivo odebíráno. Do automatu se krmivo posouvá samospádem. Automaty jsou poháněny elektromotorem napájeným 6 či 12 V akumulátorem umístěným přímo v automatu. Akumulátory jsou nabíjeny buď síťovým adaptérem nebo solárním panelem.


 

Pro které druhy zvěře či zvířat lze automaty vůbec použít

Krmné automaty mají velmi široké spektrum "konečných uživatelů". Jejich účelem je zajišťovat pravidelné zakrmování (vnadění) nebo krmení jadrným či granulovaným krmivem.

Prioritním určením je vnadění zvěře spárkaté, především černé. Spolu s černou zvěří však zároveň vnadíme i veškerou ostatní zvěř spárkatou,, popř. i zaječí, která se k vnadišti automaticky také stahuje. Pokud se zamyslíme nad dalšími možnostmi využití automatu pro zvěř, lze velmi dobře automaty využít v bažantnicích či u rybníků s odchovem kachen.

Pokud jde o využití nemyslivecké, jsou automaty výborné pro zakrmování ryb nebo např. i domácího zvířectva, holuby či drůbeží počínaje a vepříkem v chlívku konče. V určitých situacích je lze použít i pro krmení např. psů, pokud nemáte někoho kdo by se o ně v době Vaší nepřítomnosti postaral nebo pokud to nedovoluje povaha chovaného plemene.


 

Volba vhodného místa pro vnadění zvěře

Výběr místa, kam umístíte automat se odvíjí jak od druhu automatu, tak od místních možností. V oborách, farmových či zájmových chovech s omezeným přístupem nebo bez přístupu veřejnosti, nebo i ve volných honitbách v místech kam "lidská noha nepáchne" (rozlehlé rákosové porosty, remízky s hustým podrostem ostružin,....), jsou možnosti takřka nemezené a v podstatě bude potřeba jen zohlednit možnosti přístupu zvěře a průběh světelných podmínek v okolí automatu. Pro tato místa jsou v podstatě vhodné všechny modely.

Stejně tak ve volných honitbách kde se vnadí zvěř pouze v zimním období, by neměl být problém s umístěním automatu mino frekventovaná místa – lesní cesty, běžecké tratě, atd. V této době je pohyb lidí v revíru poměrně omezen a je malá pravděpodobnost, že by jej nezvaný návštěvník nalezl. I zde je tedy možnost instalovat kterýkoliv z modelů automatu.

Trochu jiná situace je v honitbách, kde se vnadí celoročně a kam má přístup "nenechavá" veřejnost. V těchto lokalitách je potřeba nádobu s automatem umístit tak, aby umožňovala dobrý přístup majiteli, ale zároveň nebyla snadným cílem pro nenechavé ruce nezvaných návštěvníků. Pokud nemáte v revíru místo, kam nechodí houbaři, turisté a jim podobní, kteří by, díky "lásce k myslivcům" mohli zásobník s automatem poškodit nebo dokonce odnést, je potřeba zvolit automat, který umožňuje přes vynikající možnost zamaskování plnou funkčnost. Tímto modelem je automat 7/D DIR. Zásobník s tímto automatem je ideální připevnit ve zvolené výšce ke kmeni stromu v hraně lesa nebo na pokraji mlaziny a díky odhozu krmiva pouze v jednom směru, bude tento automat zakrmovat v prostoru před stěnou lesa a zároveň nebude nikým zpozorován – pokud nebude návštěvník zasažen krmivem v těch několika vteřinách, kdy bude automat pracovat. Tato situace je však díky krmení především v nočních hodinách velmi nepravděpodobná. S ohledem na světelné podmínky v porostu, kde by model se světelným senzorem nemusel být 100 % spolehlivý, doporučujeme použít model s časovačem. Tento model Vám umožní i načasování několika dávek v průběhu noci, čímž bude zajištěno, že na i později příchozí tlupy také „něco zbyde“ a tyto se budou mít důvod se opět na vnadiště vrátit.

Volba automatu

Správný výběr modelu automatu je zásadní věcí. Pro místa s velkou koncentrací zvěře, kde zároveň mají automaty funkci "krmivářů", tj. v oborách a farmových chovech, přezimovacích obůrkách, odchovnách bažantů a kachen popř. i později v bažantnicích, jsou s ohledem na kapacitu a výkon vhodnou volbou 12 V automaty, které mají nejen vyšší výkon, ale také robustnější konstrukci. Automaty s 6V pohonem jsou spíše určeny pro neprofesionální použití řadovými myslivci pro vnadění zvěře, pro zájmové chovy či pro krmení drobného hospodářského zvířectva.

Místa, kde je potřeba zvěř přicházející v početných tlupách rozptýlit na co největší ploše, jsou vhodnou volbou automaty rozptylující krmivo do kruhu. V místech, kde si majitel automatu není jist bezpečností svého přístroje je ideální instalace automatu s přímým výhozem krmiva a jeho zamaskování v hraně porostu.

Pro přikrmování kachen je velmi dobrou variantou automat sypající krmivo pod sebe. Zásobník s automatem se připevní na nosnou kostrukci na vor a krrmivo je dávkováno přímo na vor, odkud je odebíráno kachnami.


 

Umístění automatu na vybraném místě

Automaty lze instalovat na zvoleném místě několika způsoby. Uváděné způsoby jsou pouze doporučované, avšak nejsou dogmatem které je nutno dodržovat. Variabilita umístění je obrovská a záleží především na místních podmínkách a nápaditosti majitele.

Asi nejjednodužším a nejpoužívanějším způsobem je zavěšení zásobníku s automatem na rozporce ve středu trojnožky. Trojnožku může nahradit např. účelově postavená konstrukce připomínající podsadu kazatelny nebo např. vyřazená a upravená paleta na brambory. Vždy musí jít o stabilní konstrukci, která bude schopna unést nejenom váhu krmiva v zásobníku, ale také vydržet občasný nápor při kontaktu se zvěří.

Další variantou je zavěšení automatu na rozporku s kolejničkami, zavěšenou na laně napnutém mezi dvěma stromy. Toto zavěšení je výhodné zejména minimalizací přístupu cizích osob. Většinou je to praktiováno upnutím lana k jednomu stromu a na druhém stromu je kladka s háčkem a pomocné lano pro opětovné vytažení naplněného zásobníku. Lano bývá zavěšeno v cca 3-4 metrech, aby k manipulaci s automatem bylo potřeba žebříku, který si spolu s doplňovaným krmivem majitel automatu přiveze.

Místa navštěvovaná veřejností je výhodné osadit automaty s výhozem přímo před sebe, který je možno bez omezení funkčnosti uschovat v porostu ve stěně lesa. Zásobník s automatem se připevní ke kmeni stromu, otvor pro výhoz krmiva se nasměruje na vybrané místo před porostem a prostor před ním je potřeba vyčistit od překážek.